All Through The Night

Sleep, my child, and peace attend thee
All through the night
Guardian angels God will send thee
All through the night
Soft the drowsy hours are creeping
Hill and dale in slumber steeping
I my loving vigil keeping
All through the night.

While the moon her watch is keeping
All through the night
While the weary world is sleeping
All through the night
O'er thy spirit gently stealing
Visions of delight revealing
Breathes a pure and holy feeling
All through the night.

Though I roam a minstrel lonely
All through the night
My true harp shall praise sing only
All through the night
Love's young dream, alas, is over
Yet my strains of love shall hover
Near the presence of my lover
All through the night.

Ar Hyd Y Nos

Holl amrantau'r sêr ddywedant
Ar hyd y nos
'Dyma'r ffordd i fro gogoniant
Ar hyd y nos.
Golau arall yw tywyllwch
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu'r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos.

O mor siriol gwen a seren
Ar hyd y nos
I oleuo-i chwaer ddae ar en
Ar hyd y nos.
Nos yw henaint pan ddaw cystudd
Ond i harddu dyn a'i hwyr dydd
Rhown ein goleu gwan i'n gilydd
Ar hyd y nos.