Calon Lan

Nid wy'n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na'i berlau mân
Gofyn rwyf am calon hapus
Calon onest, calon lân.

Calon lân yn llawn daioni
Tecach yw na'r lili dlos
Does ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol
Chwim adenydd iddo sydd
Golud calon lân rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd.

Calon lân yn llawn daioni
Tecach yw na'r lili dlos
Does ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad
Roddi imi galon lân.

Calon lân yn llawn daioni
Tecach yw na'r lili dlos
Does ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

 

 

(c) David J Williams