Atgofion am ffermydd Caernarfon 20/30s
gan
Mrs Eurwen Parry, Cae Bold yn 2007/8

 

Ln Parc Ln Waunfawr Ffordd Llanberis Ffordd Bethel Ffordd Bangor

 

Hendre
Hen Dŷ
Rhosdican Fach
Is Helen
Coed Helen Estate
Ffarm Isa

 

 

Cae Mawr (Ff)
Gallt y Sil
Glan Gwna Estate
Tyddyn Whisgin
Dolgynfydd

 

 

 

Ysgubor Goch
Maes Barcer
Tŷ Gwyn
Cibyn
Cae Darbi
Coed Marion
Coed Marion Bach
Bodrual Farm (Ff)
Lleiod
Maesincla Isa
Maesincla
Coed Mawr (Ff)
Cae Garw
(GlanRhyd)
Bryn Glas
Tyddyn Slatars
Rhyda
Tyddyn Pisla
Tyn Rhos
Kent Farm
Felin Wen

 

Cae Hampton
PlasMaesincla
Cae Mur (Ff)
Cae Bold (Ff)
PengelliWyn
(Roman Well)TynTwll (Ff)
Pen Cock (Ff)
(hen enw am yr Hafod)
Madryn (Ff)
Pengelli Bank
(hen enw am Madryn)
Pengelli Isa
Tyddyn Hen
Pen Wrach
Cae Gwyn

 

 

 

Ysgubor Wen
Parciau Farm
Lady Turner Estate
Tŷ Coch Farm
Richmond Hill
Felin Wen
Plas Ty Coch
Plas Brereton Farm
(PlasBotwm)

 

 

(Ff) = Ffynhonnau/Wells

       


Dymar rhestr ffermydd cefais mewn sgwrs byth gofiadwy efo Mrs Eurwen Parry. Roedd gan bob ffarm darn benodol yn y dre i werthu llefrith. Hanes gwerthfawr or 20/30degau. Norah Davies 2013

 

     
     

MEMORY LANE