RHAN II

DATBLYGU'R MAES

gan

T. MEIRION HUGHES.

Yn yr ail ran o hanes datblygiad Y Maes, cyflwynir darluniau o'r newidiadau a ddigwyddodd yn ystod chwarter cyntaf yr 20fed ganrif

Y MAES A'R CASTELL c 1905

Yr olygfa cyn dymchwel y tai o flaen
Porth Y Frenhines Elinor mewn paratoad ar gyfer dathliadau'r Arwisgiad yn 1911

Y MAES A'R CASTELL c 1918

Noder yr olygfa glir Borth Y Frenhines Elinor o ganlyniad i'r dymchwel.

DADORCHUDDIO CERFLUN
DAVID LLOYD GEORGE Awst 6. 1921

Mr Billy Hughes, Prifweinidog Awstralia, a ddadorchuddiodd y cerflun. Cymro Cymraeg a brodor o Landudno ydoedd a dywedir iddo ef a Phrifweinidog Prydain, sef Lloyd George sgwrsio yn y Gymraeg ar y teliffon lawer gwaith yn ystod y Rhfel Byd I, rhag ofn y byddai Almaenwyr yn gwrando.

YR OLYGFA O'R SENOTAFF c 1925

Codwyd y gofeb hon ar ôl Y Rhyfel Byd I ac fe'i dadorchuddwyd gan Y Maer, Y Cynghorydd A.H. Richards ar Dachewdd 12.1922.


Cyn adeiladu'r Senotaff. c 1920

(c) T.Meirion Hughes

Saesneg

Yn ôl