Hanesion
gan
Ifan Glyn

 

 

Oddiwrth

Ifan Glyn Penygroes

Wedi gweld y llun o ddisgyblion yr ysgol ym 1961. Gwelwch yr llun

Gweld na fi ydy'r unig hogyn sydd ddim yn gwisgo tei!!!

Dwi'n cofio fi'n cael tafod iawn gan Mr Claridge am fod yn 'improperly dressed' ond chwarae teg mi oeddwn i wedi bod adra'n sl y diwrnod cynt ac wyddwn i ddim fods y dyn camera yn dod.

Y fi ydy'r ail o'r chwith yn y rhes gyntaf o hogia sydd yn sefyll.

Yn cael llawer o fwynhad yn troi o un ddalen i'r llall ar y wefan yma.

Un o hogia Rhosgadfan ydw i, bellach yn byw ym Mhenygroes ac yn brifathro Ysgol Groeslon.

Llongyfarchiadau ar y safle.

Dowch hogia'r wlad!! Beth am dipyn mwy o Gymraeg ar y safle yma. Anfonwch dipyn o'ch hanes i mewn.

Mi fum i yn Ysgol Ramadeg Caernarfon - y 'Cownti Sgwl' 1957 - 63

Y ni oedd y criw cynta i gael defnyddio y neuadd a'r gym newydd yr adeg hynny.

Dwi'n cofio ni'n cael wythnos o wyliau yn ychwanegol yn yr haf am nad oedd yr adeiladau wedi ei gorffen.

Roedd un athro newydd yn dechrau yno hefo ni y flwyddyn honno - John Richards - athro P T.

Roedd o'n chwarae i dim pl droed enwog Porthmadog oedd yn cynnwys Glyn Owen a Glyn Pierce ac eraill.

Athrawon eraill dwi'n gofio pan ddechreuais yno:- Cemlyn Williams, Thomas Art, Benji Price - Cemeg, Js Physics, Js Wdwyrc, Ma Humps, Miss Eds Bach, Beryl Stafford Williams, Ellis Latin,

Y ni oedd yn dosbarth swnllyd enwog 1B

Os hoffwch cael cyffwrdd a Ifan edrychwch yn

" Say Hello to an Old School Friend"

***********************